AVIS LEGAL

Denominació Social

JETCO express S.L.
Nif: B88175963
Domicili Social: C/ Nicaragua, 1 – Majadahonda, 28221 Madrid, Espanya
Correu electrònic de contacte: info@jetcoexpress.com
Dades d’inscripció registral: Registre Mercantil de Madrid- Tom 38061, Foli 159, Full M- 677586. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Responsable del tractament

JETCO EXPRESS, SL amb NIF B-88175963 (en endavant, “JETCO EXPRESS”) és titular de la marca i la societat franquiciadora de la Xarxa de franquícies que opera a Europa sota la denominació comercial JETCO EXPRESS.
JETCO EXPRESS proporciona a les seves filials, delegacions i franquiciats part de la infraestructura informàtica, actuant ocasionalment com a proveïdor de serveis o encarregat del tractament de dades.

JETCO EXPRESS és responsable de gestionar les pàgines web del grup de societats pertanyents a JETCO EXPRESS SL, i igualment gestiona els comptes a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.), el servei d’Atenció al Client de JETCO EXPRESS i també s’encarrega de promocionar tots els productes i serveis de JETCO EXPRESS. En relació a les dades personals gestionats a través d’aquests canals, per tal de proporcionar els serveis que s’hi ofereixen, JETCO EXPRESS és el responsable del tractament.

D’altra banda, llevat que s’indiqui el contrari, les societats franquiciades que componen la Xarxa JETCO EXPRESS són empreses independents, tot i que operen sota la marca JETCO EXPRESS en virtut d’un contracte de franquícia. Les societats franquiciades presten serveis als seus clients, de manera que són els responsables del tractament de les dades personals que Vostè com a client els ha facilitat en les sol·licituds de prestació de serveis tret dels canals descrits anteriorment (web, xarxes socials i el servei d’Atenció al Client de JETCO EXPRESS). Tot i que aquesta política de privacitat descriu algunes de les finalitats en les quals les societats franquiciades poden destinar les seves dades, aquestes també poden demanar altres dades sobre Vostè i tenir les seves pròpies polítiques de privacitat que determinin la manera en què ells usen aquesta informació i que Vostè hauria consultar.

Les dades de contacte de JETCO EXPRESS per als temes de protecció de dades són les següents:

JETCO EXPRESS S.L.
Avinguda de Brasil, 17, 7ºH
28042 Madrid, Espanya.
e-mail: lpd@jetcoexpress.com.

2.- Recopilació de dades personals

JETCO EXPRESS recull dades personals, fonamentalment de contacte, nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon, codi postal, NIF, etc., en diverses ocasions:

 • Quan Vostè contracta directament amb nosaltres un servei.
 • Cada vegada que Vostè contacta directament amb nosaltres, per exemple a través del web jetcoexpress.com o bé mitjançant les línies d’atenció telefònica a clients, per demanar informació sobre els nostres productes i serveis.
 • Quan Vostè participa en les nostres campanyes de màrqueting, per exemple omplint una targeta de resposta o participant en alguna promoció a través del nostre web o xarxes socials que requereix que Vostè empleni un formulari on-line amb les seves dades personals.

Els productes i serveis de JETCO EXPRESS, així com les seves campanyes promocionals, estan pensats i adreçats en la majoria dels casos per adults, motiu pel qual només recollirem i tractarem les seves dades personals si Vostè té, almenys, 16 anys. JETCO EXPRESS es reserva la possibilitat de realitzar verificacions de l’edat de les persones que li faciliten dades personals, procedint a eliminar tots aquells que corresponguin a menors de 16 anys.
Li agrairíem que ens ajudés a mantenir actualitzades les seves dades personals, informant-nos de qualsevol canvi en les seves preferències o dades de contacte.

3.- Finalitat

En JETCO EXPRESS tractem les dades personals que ens facilita amb diverses finalitats, les quals s’indiquen a continuació:

 • Registre d’usuari i Registre per a l’accés a l’àrea privada “Client”: Per al registre com a usuari o per l’accés a “Client” i l’administració general del seu compte caldrà facilitar certes dades de caràcter personal.
 • Contractació de productes i / o serveis: Les dades aportades durant el procés de contractació dels serveis de transport de mercaderies o enviaments postals són utilitzats per gestionar la seva relació contractual amb JETCO EXPRESS. Durant el procés de contractació es podran demanar dades financeres (targetes bancàries).
 • Atenció a client: De vegades caldran les seves dades personals per a gestionar les incidències relacionades amb els serveis contractats, tramitar reclamacions o donar resposta a les sol·licituds d’informació sobre productes, serveis, tarifes, etc.
 • Publicitat de Productes i Serveis propis: JETCO EXPRESS podrà utilitzar les seves dades per enviar-li informació general i comunicacions comercials relacionades amb productes i serveis propis de la seva activitat com a operador postal.

 4.- Conservació

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les seves dades s’utilitzen per a finalitats que ens obliguen a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

 • Finalitats relacionades amb l’execució d’un contracte: en relació a l’ús de la seva informació per a la gestió d’alguna obligació contractual que tinguem amb Vostè, conservarem aquestes dades durant el període de vigència del contracte i durant els deu anys següents, per poder atendre possibles consultes o reclamacions.
 • Finalitats de màrqueting: pel que fa a l’ús de la seva informació amb fins de màrqueting, conservarem aquesta informació per a aquest propòsit durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització per a adreçar-li comunicacions de màrqueting, llevat que Vostè ens demani que li excloguem de les mateixes revocant el consentiment prestat.
 • Finalitats relacionades amb el compliment d’obligacions legals i reguladores: determinada informació s’ha de mantenir durant els terminis exigits per la normativa específica que sigui aplicable, fiscal, mercantil, blanqueig de capitals, etc.

  5.- Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de transport o servei postal.

Si ha marcat la casella corresponent, la base legal per a l’enviament de publicitat sobre d’altres productes i serveis és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment.

JETCO EXPRESS estarà legitimat per dur a terme el tractament de les seves dades quan aquest sigui necessari per complir amb una obligació legal.

El tractament de les seves dades personals per a finalitats de màrqueting troba la seva base legal en l’interès legítim.

6.- Destinataris

JETCO EXPRESS pot compartir les seves dades personals amb altres entitats, entre les quals s’inclouen:

 • Empreses del Grup i tercers com ara proveïdors de serveis que operin en el nostre nom, i en un sentit més general, amb qualsevol dels nostres socis comercials o proveïdors.
 • Proveïdors de serveis externs que ens presten els seus serveis o actuen en el nostre nom, en concret, per: realitzar anàlisis comercials; processar dades o pagaments; prestar serveis d’atenció al client, de màrqueting o de relacions públiques; divulgar enquestes o sortejos de premis.
 • Proveïdors de serveis de pagament, que són els únics que processen la informació de pagament. El proveïdor de serveis de pagament reté les dades relatives a la seva targeta bancària només per completar la transacció i únicament durant el temps que sigui necessari per gestionar les possibles reclamacions dels titulars de les targetes. Aquesta informació de pagament es troba encriptada i és segura.

Els proveïdors de serveis externs tindran accés a la informació i la podran recopilar en la mesura que hagin de fer-ho per dur a terme les seves funcions. No podran compartir-la ni fer-la servir amb cap altre propòsit.

7.- Drets

De conformitat amb les lleis i normatives aplicables, tindrà dret d’accés, rectificació i eliminació de les seves dades personals, el dret a restringir l’accés a aquestes dades, el dret a oposar-se al processament de les seves dades personals i el dret a la portabilitat de les seves dades. A continuació, trobaran més informació i detalls sobre aquests i la manera en què pot exercir-los.

 • El dret a accedir a les seves dades personals. En virtut d’aquest dret, podrà sol·licitar que li enviem una còpia de les dades personals que emmagatzemem sobre la seva persona i verificar que els processem de forma legal.
 • El dret a sol·licitar que corregim les seves dades si són inexactes. També podrà complementar qualsevol dada incompleta que tinguem, tenint en compte les finalitats del processament.
 • El dret a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals si compleix amb els requisits establerts en les lleis aplicables.
 • El dret d’oposar-se al processament de les seves dades personals, llevat que JETCO EXPRESS tingui un imperiós interès legítim que prevalgui o hagi de seguir processant les seves dades personals per tal d’establir, exercir o defensar-se d’una demanda judicial.
 • El dret a restringir el processament de les seves dades personals en els supòsits que preveu la normativa aplicable.
 • El dret a la portabilitat de les seves dades. Pot sol·licitar-nos que li enviem les dades personals que l’afectin en un format estructurat i informatitzat d’ús habitual. També pot sol·licitar-nos que enviem aquestes dades personals a un tercer, en els casos en què això sigui factible. Només retindrà aquest dret pel que fa a les dades personals que ens hagi proporcionat Vostè, si el processament d’aquestes dades es basa en el consentiment o és necessari per a l’operativitat d’un contracte entre Vostè i nosaltres, i si el processament es realitza per mitjans automatitzats.

L’exercici per la seva part d’aquests drets es troba subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general (per exemple, la prevenció o detecció de delictes) i pels nostres propis interessos (per exemple, el manteniment de la confidencialitat de l’assessorament jurídic). Si Vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem en el termini previst a la normativa aplicable.

Vostè podrà exercir els drets mitjançant una comunicació per escrit amb la referència “Protecció de dades” a JETCO EXPRESS SL, Avinguda de Brasil 17, 7ºH, 28020, Madrid, Espanya, o enviant un correu electrònic a lpd@jetcoexpress.com amb l’Assumpte : PROTECCIÓ DE DADES. Igualment es pot adreçar a les anteriors adreces per aclarir qualsevol dubte o pregunta en relació amb l’ús o tractament de les seves dades.

Si no està satisfet amb la manera en què utilitzem la seva informació o amb la nostra resposta davant l’exercici de qualsevol d’aquests drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (c / Jorge Juan 6, CP 28001 – Madrid) o a www.agpd.es.

JETCO EXPRESS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com als serveis oferts.

8.- Protecció de la informació

A JETCO EXPRESS som conscients de la importància que té per als nostres clients la protecció de la informació, per això, adoptem i ens comprometem a seguir una sèrie de mesures que, considerem, són essencials per aconseguir una correcta política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades que ens arribin. El nostre objectiu, a més de donar-li el millor servei  d’enviament i transport, és garantir el respecte i la més absoluta confidencialitat i privacitat de tota aquella informació que recollim i processem dels nostres clients.

JETCO EXPRESS no comercialitza la informació dels seus clients, ni facilita aquestes dades a tercers que no estiguin relacionats amb la transacció realitzada, llevat que Vostè  hagi consentit aquesta operació d’acord amb el que estableix aquesta política,  i així ho exigeixi la legislació vigent o sigui necessària per a la prestació del servei.

L’objectiu més important  quan es reculli i emmagatzema informació sobre els nostres clients és garantir l’eficàcia, seguretat i rapidesa dels enviaments nacionals i internacionals que duem a terme.  JETCO EXPRESS utilitzarà la informació recollida per tal de verificar el compliment dels contractes de transport i tots els acords derivats dels serveis d’enviament que realitza; amb l’objectiu d’utilitzar part de la mateixa per a futures comunicacions amb els seus clients i així proporcionar una millora dels nostres serveis present i futurs i una atenció òptima als nostres clients.

La informació de caràcter personal que configura les nostres bases de dades s’obté directament dels formularis que els nostres clients emplenen conscients del tractament dels mateixos. La finalitat de la recollida i tractament és:

 • L’execució i el manteniment de qualssevol relacions contractuals que pogués mantenir JETCO EXPRESS i els seus usuaris i / o clients.
 • L’execució, gestió, administració, ampliació i millora dels serveis sol·licitats i / o utilitzats pels usuaris i clients.
 • L’enviament d’informació general, tècnica, operativa, publicitària i promocional sobre els nostres productes i serveis, propis del sector de l’enviament, transport i logística a través dels diferents mitjans dels quals se sol·licita autorització, com correu electrònic, telèfon mòbil o correu ordinari.
 • La realització d’estudis interns de màrqueting per tal de millorar els nostres productes i serveis del sector de l’enviament, transport i logística. Així mateix, la finalitat de la recollida i tractament automatitzat inclou l’enviament de formularis d’opinions sobre la pàgina web, que l’usuari no queda obligat a contestar.

9.- Enllaços amb altres llocs web

JETCO EXPRESS pot oferir enllaços amb altres llocs web que entenem que poden ser d’utilitat per als usuaris. En aquests enllaços no s’apliquen els termes i condicions d’aquesta política de privacitat i confidencialitat. Per tant, la inclusió no implica obligació per part de JETCO EXPRESS d’accedir als productes o serveis que en elles s’anuncien o venen.

10.- Mecanismes de seguretat

Tota la informació dels nostres clients es considera com un actiu de l’empresa. per això utilitzem tècniques de seguretat de la informació i protecció informàtica per a protegir els nostres sistemes contra accessos no autoritzats tant d’usuaris externs com d’empleats que legítimament no estiguin autoritzats per a fer ús d’aquesta informació.

En els serveis on s’introdueixin dades personals per part dels clients i / o usuaris, amb l’objecte de garantir la seguretat i confidencialitat en les transaccions, és necessària la prèvia identificació i autenticació de l’usuari en el sistema, a través de la sol·licitud de claus d’accés.

En els casos en què un usuari sol·liciti informació relacionada amb alguns dels nostres serveis o enviaments o vulgui realitzar la tramitació d’una reclamació o incidència a través dels formularis que posem al seu servei a la nostra pàgina, caldrà recollir totes les dades personals , en cas contrari, no se li podrà facilitar aquesta informació.

Som conscients de la necessitat de garantir el trànsit d’informació entre JETCO EXPRESS i els seus clients per això els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL ( Secure Socket Layer ), el que s’activa sempre que s’entra  al servei a través de la línia telefònica.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l’ordinador del client i el nostre servidor.

POLÍTICA DE COOKIES

A) INFORMACIÓ GENERAL DE LES COOKIES I LA SEVA UTILITZACIÓ A LES WEBS DEL GRUP JETCO EXPRESS

Utilitzem cookies per facilitar l’accés dels nostres usuaris als nostres serveis. Les cookies són petits fitxers de text introduïts per un lloc web al seu ordinador, telèfon o qualsevol altre dispositiu, la funció és agilitar i optimitzar l’ús del web. Les cookies emmagatzemen informació sobre la seva navegació en aquesta Plataforma i la seva finalitat principal és facilitar la navegació de la mateixa. Les cookies també ens ajuden a entendre el comportament de l’usuari dins la nostra web, el que significa que podem millorar la seva experiència a través de la mateixa.

En cap cas emmagatzemem informació referent a dades personals, adreces, contrasenyes, dades de la targeta de crèdit o dèbit, etc. en les cookies que utilitzem. Les nostres galetes no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari, i no poden llegir dades del seu disc dur, executar programes ni incloure virus en els seus textos. Així mateix, JETCO EXPRESS no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’usuari des d’altres servidors.

L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies així com per acceptar o rebutjar les cookies, per ampliar aquesta informació consulteu les guies d’ajuda del seu navegador. Les nostres cookies no es poden utilitzar per executar programes o transmetre virus a l’equip informàtic de l’usuari.

jetcoexpress.com així com a la resta de webs de JETCO EXPRESS, on els usuaris puguin registrar-se i navegar per la web amb la sessió, es beneficiaran d’uns serveis més personalitzats i orientats al seu perfil, gràcies a la combinació de les dades emmagatzemades a les cookies amb les dades personals utilitzats en el moment del seu registre. En el moment de registrar-se, aquests usuaris autoritzen expressament l’ús d’aquesta informació amb la finalitat indicada, sens perjudici del seu dret a rebutjar o desactivar l’ús de cookies.  

B)  TIPUS DE COOKIES QUE UTILITZEN ELS NOSTRES WEBS

Utilitzem cookies pròpies per analitzar el funcionament i millorar la seva experiència de navegació. També utilitzem cookies de tercers, que són utilitzades i gestionades per entitats externes per proporcionar-nos serveis sol·licitats per nosaltres, per tal de millorar els nostres serveis i l’experiència de l’usuari en navegar en el nostre lloc web.

Aquestes cookies podrien classificar-se com:

 • Cookies de sessió: ens permeten gestionar la seva navegació, per exemple, per identificar i autenticar a l’usuari, temps d’espera de connexió, comprovant l’idioma seleccionat, etc. 
 • Cookies d’anàlisi: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar la mesura i anàlisis estadístiques de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web, per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.  
 • Cookies publicitàries: són aquelles que ens permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o l’ús que faci d’aquest web. Aquestes cookies ens permeten conèixer els seus hàbits de navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

C)  DESHABILITAR I BLOQUEJAR LES COOKIES

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet, així com a través de l’ús d’aplicacions específiques. En el cas en què les bloquegi, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a Vostè en jetcoexpress.com  

Podeu trobar aquesta informació en els enllaços de suport als principals navegadors:

 • Firefox
 • Chrome
 • Explorer
 • Safari
 • opera

D)  CANCEL·LAR EL MEU CONSENTIMENT EN RELACIÓ A LES COOKIES

Pot, en qualsevol moment, cancel·lar el consentiment atorgat en relació a l’ús de cookies que ens autoritzi a realitzar. Per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustaments i configuracions del seu navegador d’Internet. No obstant això, ha de tenir en compte que, en la majoria dels casos, eliminar o desactivar les cookies podria afectar la funcionalitat del nostre lloc web i limitar-l’accés a certes àrees o serveis oferts a través del mateix.

E)  ADRECES IP

Una adreça IP és l’identificador atorgat per un proveïdor de serveis d’Internet (ISP) a un equip que es connecta a Internet. JETCO EXPRESS rep informació sobre les adreces IP dels visitants de la seva pàgina web, ja que els navegadors la comuniquen automàticament cada vegada que obren una pàgina web. Aquesta informació sobre les adreces IP permet a JETCO EXPRESS l’administració dels seus sistemes, control i millora de la seguretat, resolució de problemes, optimització del servei, i elaboració d’anàlisis estadístiques sobre trànsit.

F)  CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

JETCO EXPRESS pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències reglamentàries, legislatives o l’adaptació d’aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o organismes competents reguladors d’aquesta matèria.

En cas que es produïssin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicarà als usuaris mitjançant missatges en les pròpies webs del Grup JETCO EXPRESS.

Un cop llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web sense haver pres les oportunes mesures de personalització del seu navegador per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, estarà prestant el seu consentiment per a l’ús dels referits mecanismes.

Si desitja contactar amb nosaltres pel que fa a la nostra política de cookies, pot fer-ho en lpd@jetcoexpress.com.

G)  NAVEGADORS D’INTERNET COMPATIBLES

Les versions més antigues d’alguns navegadors tenen problemes de navegació a la nostra web, especialment la versió 7.0 i anteriors d’Internet Explorer. Si una funcionalitat del lloc no apareix com cal o bé aparegués una pantalla en negre, proveu copiar l’adreça web que li dóna problemes i mostrar-la amb un altre navegador compatible com una solució temporal.  

Acceptem les principals versions dels següents navegadors:

 • Firefox
 • Safari
 • Chrome
 • Internet Explorer, versions 10.0 i 11.0

Per obtenir una òptima experiència en el lloc web, us recomanem que descarregueu l’última versió en qualsevol dels llocs esmentats a dalt.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Abrir chat
Envíanos un WhatsApp
Hola, com et podem ajudar?